1 2 3 4
งานออกแบบ
AP09 อาคารพักอาศัยรวม 5 ชั้น
ภาพทัศนียภาพภายนอกอาคาร/รายละเอียดโครงการ
รายละเอียดโครงการ
ประเภทอาคาร : อาคารพักอาศัยรวม 5 ชั้น
ขนาดที่ดิน : 106 ตารางวา
ขนาดพื้นที่ใช้สอยอาคาร : 1,541 ตารางเมตร
ขนาดห้องพัก : 22-25 ตารางเมตร
จำนวนห้อง : 39 ห้อง (ชั้นล่างจอดรถ)
การจัดรูปแบบแปลนอาคาร/ห้องพัก

AP09

AP09