1 2 3 4
งานออกแบบ
AP04 อาคารพักอาศัยรวม 5 ชั้น
ภาพทัศนียภาพภายนอกอาคาร/รายละเอียดโครงการ
รายละเอียดโครงการ
ประเภทอาคาร : อาคารพักอาศัยรวม 5 ชั้น
ขนาดที่ดิน : 400 ตารางวา
ขนาดพื้นที่ใช้สอยอาคาร : 1,998 ตารางเมตร/หลัง
ขนาดห้องพัก : 20-25 ตารางเมตร
จำนวนห้อง : - ห้อง
การจัดรูปแบบแปลนอาคาร/ห้องพัก