1 2 3 4
งานออกแบบ
AP06 อาคารพักอาศัยรวม 8 ชั้น
ภาพทัศนียภาพภายนอกอาคาร/รายละเอียดโครงการ
รายละเอียดโครงการ
ประเภทอาคาร : อาคารพักอาศัยรวม 8 ชั้น
ขนาดที่ดิน : 450 ตร.ว.
ขนาดพื้นที่ใช้สอยอาคาร : 3,100 ตร.ม.
ขนาดห้องพัก : 25.5 , 27.70 , 35.00 ตร.ม.
จำนวนห้อง : 77 ห้อง
การจัดรูปแบบแปลนอาคาร/ห้องพัก

AP06

AP06